Upravit stránku

Ekologie a nakládání s odpady

Po celou dobu působnosti se zaměřuje na minimální dopady na naše životní prostředí. Při svém podnikání firma respektuje principy udržitelného rozvoje, který vnímá jako neustálé zajišťování vzájemného souladu mezi třemi kategoriemi požadavků: ekonomickými, sociálně-kulturními a environmentálními. Přitom zejména environmentální rozměr udržitelného rozvoje je ve společnosti chápán jako odpovědnost vůči budoucím generacím.

Společnost SUMTEX CZ se řídí platnými právními předpisy a souvisejícími požadavky. Hlavní legislativní požadavky, které se týkají oblasti ochrany životního prostředí a dodržování zásad bezpečnosti práce jsou plněny.

V oblasti nakládání s odpady se soustřeďuje na důslednou separaci našich odpadů. Využitelný druhotný materiál z naší výroby vznikající jako vedlejší produkt, třídíme dle druhu materiálu lisujeme a dále prodáváme k dalšímu využití.

V roce 2014  se společnost zapojila do projektu Zelená firma.